Chino Cultural Complex

Chino Cultural Complex (Pangkulturang Complex ng Chino)
Chino City Museum of Art(Museo ng Sining ng Lungsod ng Chino)

Ang Chino Cultural Complex ay matatagpuan sa Lungsod ng Chino sa Nagano – na isang lungsod sa talampas na nasa paanan ng bundok ng Yatsugatake na matatagpuan sa basin na nakapalibot sa Lawa ng Suwa. Ito ay isang Pangkulturang Complex na annex ng Chino City Museum of Art, at mayroon itong theater at music hall, civic gallery, aklatan, atbp. Batay sa ideya ng “isang lugar kung saan ang bawat mamamayan sa komunidad ay nagiging bida”, tinayo ito noong 2005, na may partisipasyon ng mga mamamayan na direktang lumahok mula sa pagpaplano ng pagpapatayo nito, bilang lugar kung saan makakapaghalubilo ang mga mamayan ng komunidad. Matatagpuan ito na direktang nakakonekta sa JR Chino Station, at nagsisilbi itong pintuan para makapasok sa mundo ng mga relic at labi ng mga Jomon katulad ng pambansang kayamanan na “Venus ng Jomon”, “Nakamaskarang Diyosa” at ng makasaysayang “Suwa Taisha”. Layunin naming maging lugar kung saan nakapaghahalubilo ang mga mamamayan ng komunidad kung saan maaari magtipon-tipon ang mga tao upang maging pamilyar sa sari-saring pagtatanghal, pagganap, at sining, at nang sa gayun malinang ang ating kultura.

Anong uri ng lugar ang Chino Cultural Complex?

Ito ay lugar kung saan ang bawat mamamayan sa komunidad ay nagiging bida.

  • Ito ay isang lugar panlibangan ng lahat ng taong nakatira sa komunidad

  • Ito ay isang lugar kung saan magkakaroon ka ng karanasan na tanging makukuha mo lang sa mga teatro.

  • Ito ay isang lugar kung saan matatagpuan at makakahalubilo mo ang sining

  • Ito ay lugar kung saan matatagpuan mo ang hindi pamilyar na pagtatanghal at pagganap, at totoong sining

  • Ito ay lugar upang linangin ang kaisipan sa pamamagitan ng mga karanasang pangkultura

  • Ito ay lugar na nagbibigay kasiyahan sa pamumuhay sa lungsod na ito

  • Pumupunta kami sa komunidad at pinapalawak ang sining ng kultura

  • Nangangalap kami ng mga ideya sa proyekto at mga mungkahi mula sa taong-bayan

Patnubay sa Paggamit

Chino Cultural Complex (Pangkulturang Complex ng Chino)/
Chino City Museum of Art(Museo ng Sining ng Lungsod ng Chino)

Mga oras na bukas
9:00-22:00 (Ang aklatan at permanenteng exhibition room ng museo ng sining ay bukas 9:00-19:00)
Mga Araw na Sarado
Kada Martes (Kung piyesta opisyal ang Martes, hindi kami magsasara kinabukasan ng araw na iyon)
Piyesta opisyal sa Bagong Taon (mula Disyembre 29 hanggang Enero 3)
Itinalagang Tagapangasiwa ng Chino Cultural Complex, Community Culture Creation Co., Ltd.

Paano makapunta

Map
Kung darating sa pamamagitan ng tren
Sumakay sa “JR Chuo Line” at bumaba sa “JR Chino Station”, humigit kumulang 1 minuto kung lalakarin mula sa estasyon ng tren
Kung darating sa pamamagitan ng kotse
Humigit-kumulang 12 minuto sa pamamagitan ng kotse mula sa Central Expressway/Suwa IC
Parking