Chino Cultural Complex

Chino Cultural Complex (Pangkulturang Complex ng Chino)
Chino City Museum of Art(Museo ng Sining ng Lungsod ng Chino)

Ang Chino Cultural Complex ay matatagpuan sa Lungsod ng Chino sa Nagano – na isang lungsod sa talampas na nasa paanan ng bundok ng Yatsugatake na matatagpuan sa basin na nakapalibot sa Lawa ng Suwa. Ito ay isang Pangkulturang Complex na annex ng Chino City Museum of Art, at mayroon itong theater at music hall, civic gallery, aklatan, atbp. Batay sa ideya ng “isang lugar kung saan ang bawat mamamayan sa komunidad ay nagiging bida”, tinayo ito noong 2005, na may partisipasyon ng mga mamamayan na direktang lumahok mula sa pagpaplano ng pagpapatayo nito, bilang lugar kung saan makakapaghalubilo ang mga mamayan ng komunidad. Matatagpuan ito na direktang nakakonekta sa JR Chino Station, at nagsisilbi itong pintuan para makapasok sa mundo ng mga relic at labi ng mga Jomon katulad ng pambansang kayamanan na “Venus ng Jomon”, “Nakamaskarang Diyosa” at ng makasaysayang “Suwa Taisha”. Layunin naming maging lugar kung saan nakapaghahalubilo ang mga mamamayan ng komunidad kung saan maaari magtipon-tipon ang mga tao upang maging pamilyar sa sari-saring pagtatanghal, pagganap, at sining, at nang sa gayun malinang ang ating kultura.

Anong uri ng lugar ang Chino Cultural Complex?

Ito ay lugar kung saan ang bawat mamamayan sa komunidad ay nagiging bida.

  • Ito ay isang lugar panlibangan ng lahat ng taong nakatira sa komunidad

  • Ito ay isang lugar kung saan magkakaroon ka ng karanasan na tanging makukuha mo lang sa mga teatro.

  • Ito ay isang lugar kung saan matatagpuan at makakahalubilo mo ang sining

  • Ito ay lugar kung saan matatagpuan mo ang hindi pamilyar na pagtatanghal at pagganap, at totoong sining

  • Ito ay lugar upang linangin ang kaisipan sa pamamagitan ng mga karanasang pangkultura

  • Ito ay lugar na nagbibigay kasiyahan sa pamumuhay sa lungsod na ito

  • Pumupunta kami sa komunidad at pinapalawak ang sining ng kultura

  • Nangangalap kami ng mga ideya sa proyekto at mga mungkahi mula sa taong-bayan

Patnubay sa Paggamit

Chino Cultural Complex (Pangkulturang Complex ng Chino)/
Chino City Museum of Art(Museo ng Sining ng Lungsod ng Chino)

Mga oras na bukas
9:00-22:00 (Ang aklatan at permanenteng exhibition room ng museo ng sining ay bukas 9:00-19:00)
Mga Araw na Sarado
Kada Martes (Kung piyesta opisyal ang Martes, hindi kami magsasara kinabukasan ng araw na iyon)
Piyesta opisyal sa Bagong Taon (mula Disyembre 29 hanggang Enero 3)
Itinalagang Tagapangasiwa ng Chino Cultural Complex, Community Culture Creation Co., Ltd.

Paano makapunta

Map
Kung darating sa pamamagitan ng tren
Sumakay sa “JR Chuo Line” at bumaba sa “JR Chino Station”, humigit kumulang 1 minuto kung lalakarin mula sa estasyon ng tren
Kung darating sa pamamagitan ng kotse
Humigit-kumulang 12 minuto sa pamamagitan ng kotse mula sa Central Expressway/Suwa IC
Parking

Maligayang pagdating sa mundo ni Shakespeare!

Itatanghal ang teatrong palabas na “Fuyu Monogatari (Kuwento sa Taglamig)” ng “Shakespeare Company para sa mga Bata” sa Chino Cultural Complex. Gusto mo bang manood kasama namin ng palabas na magpapaantig sa iyong puso sa “Entablado ng Lahat” na bubukas ng kanyang mga pintuan sa mga taong mula sa iba’t ibang bansa, at mga taong mula sa iba’t ibang henerasyon.

“Fuyu Monogatari (Kuwento sa Taglamig)”“Shakespeare Company para sa mga Bata”

Petsa at Oras
Hulyo 19, 2018 (Huwebes) Magsisimula sa 19:00 (Magbubukas ang mga pintuan sa 18:30)
Lugar
Multi-purpose Hall ng Chino Cultural Complex

Tiket Makakaupo kahit saan

Pangkalahatan
3,000 yen
Miyembro ng Tomonokai ng Chino Cultural Complex
2,500 yen
*Pang-welcome na tiket (Mga dayuhan)
1,500 yen

Mangyaring ipasok ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa form ng aplikasyon sa website na ito at ipadala, o mangyaring mag-apply nang direkta sa Chino Cultural Complex counter.

*Mga mag-aaral sa elementarya, middle school at high school
libre

Maaari kang paunang mag-apply sa Chino Cultural Complex counter, at ibibigay namin sa iyo ang libreng tiket. Kung hindi ka makakapunta sa counter, pakitawagan kami sa telepono. Ang mga elementaryang mag-aaral ay dapat manood kasama ng kanilang magulang. Ang mga magulang o tagapag-alaga ay dapat bumili ng pangkalahatang tiket.

Mangyaring huwag magdala ng mga preschool na bata.

Impormasyon tungkol sa pagbabantay ng mga bata

Para sa
0 taong gulang hanggang edad na hindi pa nakatuntong ng elementarya
Kawani
10 katao
Bayad
Libre *Kailangan ng reserbasyon
Deadline ng pag-apply
Hulyo 17, 2018 (Martes)
Paraan ng aplikasyon
Mangyaring kumpletuhin ang sumusunod na item at ipadala sa “Event: Child/Mothers” sa pamamagitan ng email.

Sa: info@mothers-inc.co.jp
Paksa: “Fuyu Monogatari (Kuwento sa Taglamig)” sa Chino Cultural Complex sa Hulyo 19
Katawan ng sulat: “(1) Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga (2) Tirahan (3) Numero ng Telepono (4) Pangalan ng Bata (5) Kasarian ng Bata (6) Petsa ng Kapanganakan ng Bata (7) Mga alerhiya ng bata sa pagkain, kung mayroon (8) Email address”

Fuyu Monogatari (Kuwento sa Taglamig)

May-akda: William Shakespeare (sa pagsasalin ni Yuji Odashima)
Screenplay/Direksyon: Seisuke Yamasaki

Ang serye ng “Shakespeare para sa mga bata” na nanalo ng maraming parangal, katulad ng Kinokuniya Theater Award at Yuasa Yoshiko Prize. Ngayong taon, itatanghal namin sa inyo ang obra-maestra ng Shakespeare Romance Theatre na “Fuyu Monogatari (Kuwento sa Taglamig)” (na unang itinanghal noong 2011). Ito ay tungkol sa trahedya na dumating sa pamilya dahil sa sariling paninibugho, at dalisay na pagmamahalan ng kabataan. Isang kuwento ng tadhana sa loob ng 16 taon.

Tagapagganap
Keiji Itakura, Masayoshi Yamaguchi, Masahiro Totani, Chikara Wakamatsu, Kim Tei, Megumi Oouchi, Satsuki Ooigawa, Seisuke Yamasaki
Kawani
Ilaw: Akira Yamaguchi, Acoustics:Masao Kakubari, Kasuotan: Shihomi Sandaiji, Katulong sa Produksyon: Kyou Ogasawara, Direktor sa Entablado: Yuriko Kasai, Pagpaplano at Produksyon: Kanon Kikaku
Ilustrador: 100%ORANGE、Advertising Art:Kiyoaki Ichikawa

Paraan sa pag-apply para sa “Pang-welcome na Tiket”

Dahil gusto naming mapanood ng mga dayuhang mula sa iba’t ibang panig ng mundo at nakatira ngayon sa Japan ang mga palabas sa mga lokal na teatro, naghanda kami ng Pang-welcome na Tiket (1,500 yen) para sa mga dayuhan, na mas mura kaysa sa pangkalahatang tiket (3,000 yen). Sa araw ng palabas, ipapamahagi namin ang Gabay sa Palabas sa 5 wika: Ingles, Portuguese, Tagalog, Mandarin, at Korean.

Paraan sa pag-apply
Mangyaring kumpletuhin ang form ng aplikasyon sa ibaba at i-klik ang button sa pagsumite. Kung makakatanggap ka ng numero ng pagtanggap sa sagot na email, nakumpleto na ang aplikasyon.
Paano pumunta sa teatro
Mangyaring pumunta sa Chino Cultural Complex sa Hulyo 19 (Huwebes) sa araw ng palabas bago ang pagbukas ng pinto sa 19:00. Maglalagay kami ng isang reception corner para sa Pang-welcome na Tiket mula sa oras ng pagbukas ng teatro sa 18:30 sa harapan ng Multi-purpose Hall ng lugar. Ipakita ang iyong numero ng pagtanggap at bumili ng tiket para sa bilang ng mga aplikasyon. Makakapasok ka gamit ang tiket na iyon. Dahil makakaupo ka kahit saan, mangyaring umupo sa bakanteng upuan.

Form ng Aplikasyon

*Mga Kinakailangang Item

*
*
*Mangyaring ilagay ang numero na maaaring makontak sa araw na iyon
*
*
Para sa pagkumpirma
*

Pakisagot kung OK lang sa iyo

Sa Japan ka ba nakatira? Bumibisita ka ba bilang turista?
Saang bansa ka nanggagaling?
Ilang taon ka nang naninirahan dito?
May lugar ka bang laging pinupuntahan? Kung oo, anong uri ng lugar ito?
Mga puna
Pakisulat dito ang alinmang tanong na mayroon ka.